Terápiák

Kiegészítő terápiák

A fejlesztések mellett különös jelentőséget tulajdonítunk és nagy reményeket fűzünk a kiegészítő terápiákhoz. A különböző fejlesztési lehetőségek az ilyen sérült emberek életét teljesebbé tehetik, ezért a terápiákat a lehető legkorábban fontos elkezdeni.

Lovasterápia

Lovasterápia

A lovasterápia a kommunikációs zavarral küszködő emberek számára egyik leghatékonyabb kiegészítő fejlesztési módszerként alkalmazható. Több mint tíz éves tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy a lovaglással nagyszerű eredményeket lehet elérni az autizmus állapotában élő gyermekek kapcsolatteremtési képességének javításában, zárkózottságuk oldásában. Erre helyben, a Boncodföldén található lovardában nyílik lehetőség hetente egyszer.

A gyógylovaglásnak két irányzata közül ― a hippotherápia és a gyógypedagógiai lovaglás ― az autista gyermekeknél a gyógypedagógiai lovaglás kerül előtérbe a foglalkozásokon. A ló által közvetített pszichológiai, pedagógiai és szociális értékek segítségével egyrészt fejlesztést, nevelést, másrészt speciális gyakorlatokkal egyes mentális funkciók, egy-egy érzékszerv fejlesztését kívánjuk elérni. A ló részéről a feltétel nélküli elfogadás rendkívül kedvezően hat a gyerekek pszichés állapotára, feloldja a szorongásukat, a befelé fordulást és a kisebbrendűségi érzést. A ló szeretetteljes bánásmód mellett kezes viselkedésű partnerré válik, ez pedig ösztönzést ad a gyerekeknek verbális és nonverbális párbeszéd folytatására. Ezért próbáljuk a gyerekeket megbarátkoztatni a lovakkal. Hosszú távon ez az autizmussal élő gyermek számára segítséget jelenthet a bátrabb kapcsolatteremtésre a tágabb emberi környezettel is. A lovas terápia ezáltal erősíti önbizalmukat.

2005. május 17.

Kézműves terápia

Kézműves terápia

A kézműves terápia révén a gyerekek kézügyességét kívánjuk javítani, amely későbbiekben a munkavégzés és az önellátás lehetőségét teremti meg számukra. Az ajándékkészítés ― az ajándékozás ― élménye néhány védencünknél különös jelentőséggel bírt, lelkesedésük átsegítette őket a szorongás okozta feszültségeken. A foglalkozásokon egyes anyagok megismertetése és megmunkálása kerül előtérbe.

A kézi alkotásokkal ― bármilyen mű is legyen ― kifejezhetik gondolataikat, érzelmeiket. Erről Donna Williams autizmussal élő írónő így vall: "Hosszú ideig bámultam, vártam, hogy megszólaljon és segítsen megértenem a vele kapcsolatos érzéseket. Néhány hónap alatt lassacskán megértettem, miről szól. Egyik oldala arról szólt, amit mások láttak. A másik oldal arról, ami a mások által látott külszín mögött volt. A láthatatlan idegen tudatosította bennem, megértette velem, ki vagyok és ki nem, és megmutatta a választóvonalat az én 'autizmusom' hatása és saját magam között."

2005. május 17.

Zeneterápia

Zeneterápia

A zeneterápia segítségével enyhíthető az autista ember szorongása. A zene különböző hangulatokat idéz elő, amelyek a későbbiekben a szorongásuk feloldását elősegítő érzelmeket kelthetnek. Az autizmussal élők mindennapjaiban a zene a legfőbb feszültségoldó módszer. A terápia része a különféle hangkeltésre alkalmas eszközök, népi hangszerek, egyéb élőhangszeres zene megismertetése. A zene terápiához kapcsolódik a mozgás terápia, amely az érintést, és érintkezést könnyíti meg számukra, és amely a megnyílás első lépcsőfoka lehet.

2005. május 17.

Hidroterápia

Hidroterápia

Az autizmussal élő gyermekekre általában jellemző autoagresszió a vízi környezetben nem, vagy csak nagyon ritkán jelentkezik. A speciálisan felépített program a részt vevő gyerek aktuális hangulati változásaikra adaptált, ezzel hangulati kitöréseik is mérséklődnek a foglalkozások ideje alatt.

  • A vesztibuláris rendszert serkentő gyakorlatokkal a gyerekek mozgáskoordinációja, egyensúlyérzéke, mozgásos motivációja jelentősen fejlődik, izomtónusuk szabályozottabbá válik, testtartásuk javul, súlypontjuk stabilizálódik.
  • A manipulációfejlesztést célzó gyakorlatokkal célunk a szem-kéz koordináció javítása, a tárgyért nyúlás, fogás, megtartás, elengedés gyakorlása, a kéz finommozgásának fejlesztése.
  • A vízi környezethez való adaptáció olyan szintet érhet el, hogy merüléssel összekötött gyakorlatokat is végezhetünk velük. Víz alatti tájékozódó képességük fejlettségére jellemző, hogy a gyerekek a medence aljáról céltárgyakat tudnak felhozni, átbújnak a deszka alatt. Ezzel légzésfunkciójuk javul, vitálkapacitásuk nő, fontos önmentő képességük is jobban működik.
  • A vízben végzett irányított játékkal, gyakorlattal a testtudatuk, énképük javul, öntudatuk fejlődése jobban befolyásolhatóvá válik. Figyelmük, koncentrációjuk, emlékezetük javul: felismernek, örömmel fogadnak egy-egy átélt testhelyzetet.

2005. május 17.